Addient

EAC ENTITAT AMBIENTAL
DE CONTROL

ADDIENT esta acreditada com Entitat Col·laboradora de l'administració en diferents àmbits: com Entitat Ambiental de Control (EAC) pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb número d'acreditació EAC-007-02, per exercir les funcions de control que determina la Llei 20/2009; per l'Ajuntament de Barcelona per portar a terme totes les actuacions dins del municipi segons l'Ordenança Municipal d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (OMAIIAA), trobant-se inscrita en el registre d'entitats amb el número REAC-15; com a Entitat Col·laboradora de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis (ECI) acreditada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya segons la Llei 3/2010; com Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústic (EPCA) acreditada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb número d'acreditació EPCA-002-11, segons el Decret 176/20099.

Manual Opertiu PEUAT

Se'ns ha informat des del Departament de Llicències de l'Ajuntament de Barcelona, que es pot consultar el Manual Operatiu del PEUAT

+ info

Suspensió zona mercat Sant Antoni

S'ha publicat la SUSPENSIÓ en l'àmbit de l'entorn del Mercat de Sant Antoni, de conformitat amb l'article 73.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme

+ info

Aprovació del pla especial - PEUAT

Amb data d'avui s'ha aprovat definitivament el Pla Especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal (PEUAT).

 

+ info

Aïllament acústic obligatori per a les noves promocions a Barcelona

En data 19 maig 2017 entrarà en vigor, només podran ser realitzades per una entitat de protecció de la contaminació acústica (EPCA)

+ info

Actualització fitxas sobre la normativa de prevenció d´incendis

S'han introduït algunes modificacions que complementen l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08).

+ info

Suspensions Ciutat Vella (Àmbits: Districte i "Zona Rambla")

Publicat al BOPB la suspensió de les activitats regulades en la Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats...

+ info

Plànol modificació puntual del Pla Especial districte de Sant Martí

Adjuntem el Plànol de la Modificació puntual del Pla Especial.

+ info

Modificació puntual del Pla Especial del Districte de Sant Martí

Modificació puntual del Pla Especial d'Establiments de Concurrència Pública i dels comerços amb Degustació del Districte de Sant Martí

+ info

Actualització Notes SPEIS

Modificació de les Fitxes 1.14 i 3.08, i noves Fitxes 1.10 i 1.16

+ info

Suspensió de llicències Triangle Sants-Hostafrancs

Suspensió de LLicències d'Activitats de Concurrència Pública al Triangle Sants-Hostafrancs

+ info

Criteris classificació dels Room Scape a Barcelona

Nous criteris de classificació dels Room Scape d'acord amb l'OMAIIAA de Barcelona.

+ info

Pla Especial Pública Concurrència i Suspensió LLicències Obres

Pla Especial Pública Concurrència Poble Sec i Suspensió LLicències d'Obres Fàbriques i Cases - Fàbrica del Raval.

+ info

Actualització Documents SI, SUA i HR

Actualitzat els documents amb comentaris del CTE: DB SI, DB SUA, DB HR

+ info

Aprovació definitiva Pla Cànnabis

Aprovació definitiva del Pla Especial per a l'ordenació territorial de clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona

+ info

Aprovació definitiva plans especials Gràcia i Rambla

Pla Especial d'Establiments de Concurrència Pública i altres activitats al Districte de Gràcia + Pla Especial d’Ordenació de la Rambla.

+ info

Pla Especial Cànnabis

Publicació del Pla Especial clubs i associacions de consumidors de Cànnabis.

+ info

Al·legacions al PEUAT

Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’Allotjament Turístic estarà exposat al públic fins el 14 de juny per presentar al·legacions.

+ info

Aprovació Plans Especials Barcelona

Pla especial urbanístic per regular les associacions cannàbiques, Plans d’usos de Gràcia i del Poble Sec, i Pla Especial d’Ordenació de la Rambla.

+ info

Actualització documents TAAC DT-5

Incorpora dos nous documents: DT 5.7 (rampes) i DT 5.8 (piscines).

+ info

Música en viu en Activitats a Barcelona

Circular 084/2011 d’activitats en relació amb la música en viu i les actuacions en directe en aplicació del decret 112/2010.

+ info

Circulars Activitats Ajuntament de Barcelona

Des de l'Ajuntament de Barcelona se'ns han fet arribar avui les següents circulars relatives a llicències d'activitats...

+ info

Publicació de noves instruccions tècniques SP

Posem en coneixement vostre la publicació de noves instruccions tècniques per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

+ info

Nota sobre mesuraments d´immissió sonora en establiments DEI

Mesures d'immissió sonora en establiments afectats per la directiva d'emissions industrials.

+ info

Modificació Fitxa 1.14 i 1.15 de Bombers

Modificació fitxes 1.14 (Trasters) i 1.15 (Modificacions no significatives de llicències d'obres i/o activitats) de Bombers.

+ info

Establiments emblemàtics

Pla especial de Protecció de la qualitat urbana: Establiments Emblemàtics.

+ info

Rehabilitació i millora de l´Eixample

Acord per la comissió tècnica de manteniment i millora de l'Eixample.

+ info

Decret 205/2015

Serveis socials i registre d'entitats, serveis i establiments socials.

+ info

Comunicació urgent per a la legalització de les llars d'infants

Les llars d’infants existents que no tenen la llicència d’activitats però que estan inscrites al Registre de Centres, han de presentar un projecte d’activitats abans del 29 de febrer.

+ info

Nou document tècnic sobre reparació estructural en edificis existents DT-13

S'ha publicat un nou document tècnic sobre la reparació estructural en edificis existents.

+ info

Criteris pels controls d'activitats dels annexos II i III

Criteris per la realització dels Controls Ambientals dels establiments de l'annex II i III.

+ info

Resum dels últims plans d'usos

Eixample, Gràcia, Port Olímpic, Sant Martí, Plànol zona de suspensió DTE. 10, Plànol toleràncies marcades en colors DTE. 10.

+ info

Nova taula classificació activitats en base a les Lleis 3/2015 i 16/2015

Taula actualitzada de classificació de les activitats

+ info

Guia per la validació documental contra incendis

Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis.

+ info

Nous criteris d'interpretació i aplicació de la TAAC

Nous criteris dins de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC). 

+ info

Nova eina OMAIIAA, oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona

L’objectiu d’aquesta nova eina és optimitzar el procés d’alta d’expedients d’activitats Annex III.2

+ info

Modificació documents Informatius d'Activitats a Barcelona

S'ha modificat el document d’informació que es genera a l’aplicatiu de comunicats d’activitat.

+ info

Decret d'ordenació de l'enllumenat

Publicació del Decret 190/2015 en relació amb la regulació dels sistemes d'il·luminació per a la protecció del medi nocturn.

+ info

Modificació puntual del pla especial del Districte de Sant Martí

Modificació puntual del pla especial d'establiments de concurrència pública i dels comerços amb degustació del Districte de Sant Marti. 

+ info

Assignació de lletrat per tractar el tema de la suspensió Hotelera

Consultes suspensió activitats Hoteleres a Barcelona

+ info

Comunicació plans d'usos Dep. d'activitats de l'Ajuntament de Barcelona

Resums dels plans d'usos de Barcelona

+ info

Comunicació del Dep. d'activitats en referencia a la suspensió Hotelera

S'exclouen de la suspensió les següents activitats...

+ info

Ampliació informació suspensió Hotelera a Barcelona

Us fem arribar els plànols dels àmbits de la suspensió, que en principi abasta a tota la ciutat de Barcelona, amb les següents particularitats...

+ info

Comunicació de Gerència d'Urbanisme en la suspensió hotelera CETIB

Suspensió de l’atorgament de llicències i comunicats d’obres, i les llicències i comunicats d’activitats que afecten a hotels, pensions, etc.

+ info

Circular de l'Ajuntament de Barcelona

Reenviament circular 081/2011 modificada de l'Ajuntament de Barcelona.

+ info

Pla Especial d'Establiments de Pública Concurrència d'Horta

Aprovació definitiva del Pla Especial d'Establiments de Pública Concurrència i altres activitats al casc antic d'Horta. 

+ info

Últimes circulars de l'ajuntament de Barcelona revisades i modificades

Circulars revisades i modificades pel Departament de Llicències d' Activitats de la Gerència d' Habitat Urbà.

+ info

Normativa de protecció contra incendis en trasters

Recordatori sobre el criteri d'interpretació de la normativa de protecció contra incendis en relació amb els trasters.

+ info

Circular interna serveis sanitaris al centre comercial La Maquinista

Dotació mínima de serveis sanitaris per als locals del centre comercial "La Maquinista"

+ info

Clubs i associacions de Cànnabis a la ciutat de Barcelona

Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de Cànnabis a la ciutat de Barcelona.

+ info

Aclaración de las ordenanzas metropolitanas de la edificación (OME)

Nova pregunta freqüent i resposta a la consulta relativa a les activitats de restauració a Barcelona

+ info

Aprovació definitiva PECAB

Aprovació difinitiva del pla especial d'equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB).

+ info

Nova Instrucció Tècnica complementaria

Resistència al foc de columnes de fosa o de ferro colat.

+ info

Activitats a la zona de la Boqueria

Us informem que la zona dels porxos de la Boqueria i plaça de les Pageses (Plaça Sant Galdric) està regulada dins del Pla d’Usos com un àrea de tractament específic (ATE).

+ info

Tramitació d'activitats a Badalona

Consulta online del tipus de tràmit per a la legalització d'activitats a Badalona.

+ info

Publicació llei 3/15 de mesures fiscals, financeres i administratives

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6830 del 13 de març de 2015, ha publicat la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que en el seu article 80 modifica la llei 20/2009 LPCAA en els següents punts:

+ info

Correcció pla especial i suspensions de Poble Sec

En relació a la comunicació que us vam enviar el 27 de febrer, se'ns ha notificat des de l'Ajuntament que es corregeixen els següents punts:

+ info

Comunicació expedients en tràmit afectats per la suspensió

Comunicació dels expedients en tràmit a la EAC afectats per les suspensions de llicències de Gràcia.

+ info

Suspensió a la vil·la de Gràcia

Suspensió per a l’àmbit del barri de la vil·la de Gràcia.

+ info

Comunicació expedients en tràmit afectats per la suspensió

Comunicació dels expedients en tràmit a la EAC afectats per les suspensions de llicències de Poble Sec i Horta.

+ info

Nous plans especials i suspensions de llicències

Nous plans especials i suspensions dels districtes de Les Corts, Horta i Poble Sec. 

+ info

Llars d'infants existens (OMAIIAA Barcelona)

Nova classificació per a llars d'infants existents (OMAIIAA Barcelona)

+ info

Criteri 20m2 zona Degustació

Comerç alimentari amb degustació

+ info

Instrucció criteris control emissions associacions cannàbiques

Resolució del gerent d'Habitat Urbà per la qual s'aprova la "instrucció sobre criteris a aplicar en el control de les emissions a l'aire de les associacions cannàbiques".

+ info

Resolució per clubs de Cànnabis

El departament de Salut aprova els criteris orientatius en matèria de Salut Pública per les associacions i clubs Cannàbics.

+ info

Correccions publicació PECAB

Correccions anunci PECAB.

+ info

Tipologies d'activitats d'OMAIIAA Barcelona

Classificació per tipologies de les activitats de l'OMAIIAA Barcelona.

+ info

Nota informativa EPCA

Nota informativa Direcció General de Qualitat ambiental.

+ info

PECAB

Pla especial d'equipament comercial alimentari de Barcelona PECAB.

+ info

Pla especial zona Rambla

Aprovació definitiva del Pla Especial zona Rambla.

+ info

Aclariments suspensions Ajuntament de Barcelona

Aclariments sobre les suspensions de l'Ajuntament de Barcelona als districtes de Poble Sec i Gràcia.

+ info

Circulars ajuntament de Barcelona

Circular 098/2014 i Circular 089/2012

+ info

Nous documents comentats CTE

Documents del CTE comentats aquest mes de Desembre.

+ info

Ampliació responsabilitat civil professional

La pòlissa de responsabilitat civil professional (RCP) t'inclou la cobertura en l'emissió dels IITs tramitats per Addient sense cap cost addicional. 

+ info

Notes d'aplicació de la ITC SP 115

Publicació a la web de bombers de les notes d'aplicació de la ITC SP 115 en matèria de cortines d'aigua amb funció sectoritzadora.

+ info

Novetats OMAIIAA Barcelona

Publicació de Circulars d'Activitats relacionades amb animals

+ info

Prevenció i seguretat en matèria contra Incendis

Llei 3/2010

+ info

Novetats en relació amb les associacions de consumidors de Cànnabis

Criteris de l'agència de salut pública de Catalunya i condicions per a l'exercici de l'activitat

+ info

Aprov. inicial Pla Especial urbanístic de regulació dels Habitatges d’Ús Turístic

Publicat al BOPB l'acord d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels Habitatges d'Ús Turístic

+ info

Addient, Primera Entitat Privada que realitza Informes d'Idoneïtat Tècnica (IIT)

Primera Entitat Privada que realitza IITs

+ info

Suspensió de Llicències i/o comunicats - Les Corts

Nova suspensió de llicències a Barcelona - Les Corts

+ info

Suspensió de Llicències i/o comunicats - Poble Sec

Publicat en el BOPB l'acord de suspensió de llicències en l'àmbit de Poble Sec

+ info

Suspensió de Llicències i/o comunicats - Rambla de Poble Nou

Publicat Acord de Suspensió de Llicències en la Rambla de Poble Nou.

+ info

Suspensió de Llicencies i/o comunicats - Districte de Gràcia

Publicada aprovació inicial del Pla Especial pel Districte de Gràcia

+ info

Visites guiades de caire cultural a edificis catalogats

L’Ajuntament de Barcelona crea una nova classificació específica per visites guiades de caire cultural a edificis catalogats

+ info

Instal•lació de noves activitats amb degustació a l’Eixample

Aclariment de dubtes en referencia a la instal·lació de noves activitats amb degustació a l’Eixample.

+ info

Aprovada la modificació del Pla d’Usos de “Ciutat Vella”

La modificació pretén distribuir, renovar i reequilibrar les activitats existents en “Ciutat Vella” en convivència amb els veïns.

+ info

Suspensió de llicències a Ciutat Vella

Publicada el 24/05/2013 la suspensió de llicències d’activitats, comunicats i obres relatives a especialitats alimentarie.

+ info

Habitatges d’ús turístic i allotjaments turístics

Publicada circular de l’Ajuntament de Barcelona referent als habitatges d’ús turístic i allotjaments turístics.

+ info

Decret 112/2010

Controls periòdics per activitats Recreatives, d’Espectacles i Oci, establerts al Decret 112/2010pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

+ info