Addient

EC ENTITAT COL·LABORADORA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Tràmits previs a Sol·licitar Informe Idoneïtat Tècnica (IIT)

CONSULTA PRÈVIA

És obligatòria i té una vigència de 6 mesos. Es pot realitzar:

 • Via presencial, en qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
 • Via telemàtica, a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat/tràmits.. en el cercador, indicar "obres" i et porta directament a "Consulta prèvia per a la tramitació dels permisos d'obres".

La Consulta prèvia consta de dues parts:

 • 1ª part: qüestionari bàsic on es necessita la direcció i la Ref. Cadastral de l'obra i el tipus d'intervenció que es vol realitzar. En aquesta primera part es genera el resultat Informatiu de la Consulta on l'Ajuntament informa del tipus d'actuació que li correspon a l'obra que es vol realitzar. Si no es disposa de la Ref. Cadastral buscar a la Seu del Cadastre www.sedecatastro.gob.es. Aquesta 1ª part és important realitzar-la sense certificat digital, la persona que realitza la consulta prèvia hauria de coincidir amb la persona que realitza el tràmit final de sol·licitud del permís d'obres, l'Ajuntament pren com a referència a la seva base de dades la persona que ha entrat amb certificat digital a la Consulta prèvia i posteriorment no ho pot canviar. La Consulta prèvia es pot modificar a través de www.bcn.cat/tràmits.
 • 2ª part: qüestionari complet on es necessita les dades del Promotor, Representant, Propietari, PEM ... En aquesta segona part es generen les guies i fulls de ruta, que complementen el resultat Informatiu de la Consulta prèvia, aquí apareixen les taxes i la documentació requerida per l'Ajuntament per poder elaborar el projecte, i la informació que s'ha d'incloure dins d'aquest.

GUIES I FULLS DE RUTA

Els règims d'intervenció que generen guies seran per tant les Llicències d'Obres Majors (Art.3.2 de la ORPIMO) i Comunicats tipus I i tipus II (Art. 3.3 i 3.4 de la ORPIMO). Les obres que generin 2 o més guies, s'hauran de presentar en un únic projecte i se sotmetrà al règim d'intervenció de més grau.

El contingut de les guies:

 • Full de ruta, conté: resum del contingut de la guia; tipus d'actuació ORPIMO ( 1-OMA / 2-OCD / 3-OCI); procés de tramitació; lloc on es realitza cada traducció o informació que s'ha d'aportar en cada tràmit.
 • Instruccions genèriques per a la formalització del projecte, conté: informació útil per redactar el Projecte Barcelona: on se sol•licita el IIT; format de presentació en PDF, marcadors ...; incloure el primer full de la "Guia" al PDF1; full normalitzat de les Declaracions Responsables; cas de Legalitzacions i documentació especial.
 • Índex
 • Contingut documental del projecte
 • Fulls normalitzats de Declaracions Responsables i altres documents. Aquests no han de ser manipulats, s'han d'omplir a mà i adjuntar escanejats.
 • La guia ens informa si es necessita o no un Informe Urbanístic, si cal, no es podrà tramitar IIT fins no disposar d'aquest informe. Se sol·licita a l'Ajuntament i l'emet aquest mateix.

  Les guies estan vives i en contínua revisió, la versió vigent és la que s'obtenen del Portal de tràmits de l'Ajuntament. Hi ha guies diferents, una per a cada actuació ORPIMO. . Tenen una vigència de 6 mesos.


  Torna


Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost


Nom i Cognoms *
Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

Assumpte
| *camps obligatoris

Notícies

Problemes al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Els últims dies s’han produït problemes en els serveis informàtics municipals que han afectat a la disponibilitat de diversos tràmits.No caldrà l'Informe Urbanístic Previ per llicències d'obres

Addient segueix prestant els seus serveis d'emissió d'IITs mentre l'Ajuntament de Barcelona deixa de prestar temporalments els serveis IUP (Informes Urbanístics Previs).Consultes i sol·licituds d'obres a través del mòbil

A l'APP del MobileId actualment hi ha disponibles dos tràmits de l’àmbit d’Obres: Consulta prèvia i Consulta d’estat.Consultes i sol·licituds d'expedients d'obres a través del mòbil

Consultes i sol·licitutds d'obres a través del mòbil.Ajudes 2015 per Rehabilitació

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona.Simulador d'activitats i guia eLlicencies d'obres

Guia de canvis del portal de tràmits d'obres de l'ajuntament de Barcelona a partir d'avui 4 de Desembre.Informe Previ Patrimoni al Portal de Tràmits Ajuntament de Bcn

Ja no s'aplica: Sol·licitud telemàtica de l'Informe Previ de Patrimoni al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.Part de la taxa de tramitació del IIT s'haurà de pagar a Addient.

Prevista modificació d'Ordenança Fiscal que modificarà la forma d'aplicar les taxes a aplicar als tràmits del (IIT), havent d'abonar-se abans de l'inici de la tramitació a partir del 15 d'octubre.Addient homologada com Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de BCN

ADD ha obtingut la condició d'Entitat Col·laboradora (EC) de l'Ajuntament de Barcelona.