Addient

EC ENTITAT COL·LABORADORA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Avís legal i Política de privacitat

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en fitxers automatitzats responsabilitat de les mercantils ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U, CIF: B-63976567 i ADD, ENTITAT d'INSPECCIÓ i CONTROL, S.L.U, CIF: 86300209. La finalitat d'aquests fitxers és la de gestionar la relació del negoci i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Aragó, 340 baixos, 08009 Barcelona (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a: addient@addient.com

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., no poden assumir cap responsabilitat derivada de l'incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., no assumeixen cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. estan elaborades per professionals degudament qualificats per l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet d'ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva d'ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. ofereixen a través de la pàgina web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d'ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en addient@addient.com o a C/ Aragó, 340 baixos, 08009 Barcelona (Barcelona).

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d'ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., han obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. declinen expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., es reserven la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l'ús i / o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol uSUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., no es fan responsables de les webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers . Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de L'USUARI, i ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web d' ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web ; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat d' ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada d' ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., són propietat exclusiva d'aquestes, llevat que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U., l'ús que EL USUARI pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ADDIENT, EMPRESA CERTIFICADORA, S.L.U i ADD, ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL, S.L.U.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 
Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost


Nom i Cognoms *
Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

Assumpte
| *camps obligatoris

Notícies

Problemes al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Els últims dies s’han produït problemes en els serveis informàtics municipals que han afectat a la disponibilitat de diversos tràmits.No caldrà l'Informe Urbanístic Previ per llicències d'obres

Addient segueix prestant els seus serveis d'emissió d'IITs mentre l'Ajuntament de Barcelona deixa de prestar temporalments els serveis IUP (Informes Urbanístics Previs).Consultes i sol·licituds d'obres a través del mòbil

A l'APP del MobileId actualment hi ha disponibles dos tràmits de l’àmbit d’Obres: Consulta prèvia i Consulta d’estat.Consultes i sol·licituds d'expedients d'obres a través del mòbil

Consultes i sol·licitutds d'obres a través del mòbil.Ajudes 2015 per Rehabilitació

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona.Simulador d'activitats i guia eLlicencies d'obres

Guia de canvis del portal de tràmits d'obres de l'ajuntament de Barcelona a partir d'avui 4 de Desembre.Informe Previ Patrimoni al Portal de Tràmits Ajuntament de Bcn

Ja no s'aplica: Sol·licitud telemàtica de l'Informe Previ de Patrimoni al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.Part de la taxa de tramitació del IIT s'haurà de pagar a Addient.

Prevista modificació d'Ordenança Fiscal que modificarà la forma d'aplicar les taxes a aplicar als tràmits del (IIT), havent d'abonar-se abans de l'inici de la tramitació a partir del 15 d'octubre.Addient homologada com Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de BCN

ADD ha obtingut la condició d'Entitat Col·laboradora (EC) de l'Ajuntament de Barcelona.