Addient

EC ENTITAT COL·LABORADORA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Obra Menor Tipus II, OCI

Es regeixen pel règim de Comunicat Immediat, i són les que s'indiquen en l'Art. 3.4 de la ORPIMO:

Descripció Actuació OCI Codi Actuació
3 a1) Obres de reforma interior en un habitatge que afectin o modifiquin puntualment l'estructura de l'edifici. 3a 1 - OCI
3 a2) Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) que afectin puntualment l'estructura de l'edifici. 3a 2 - OCI
3 a3) Obres en zones comunitàries que afectin puntualment l'estructura de l'edifici. 3a 3 - OCI
3 b1) Obres de reforma interior en un habitatge sense afectar l'estructura de l'edifici. 3b 1 - OCI
3 b2) Obres de reforma interior en locals (entitats sense ús d'habitatge) sense afectar l'estructura de l'edifici. 3b 2 - OCI
3 b3) Reforma interior en zones comunitàries sense afectar l'estructura de l'edifici. 3b 3 - OCI
3 c) Intervenció en la distribució, l'estructura o la façana d'un edifici d'habitatges unifamiliar sense increment de volum o sostre ni canvi d'ús. 3c - OCI
3 d) Reforma amb modificació del nombre de departaments o unitats funcionals, no destinats a habitatge, sense canviar l'ús. 3d - OCI
3 f1) Actuació en façanes. 3f 1 - OCI
3 f2) Actuació en mitgeres. 3f 2 - OCI
3 f3) Actuació en cobertes / terrats. 3f 3 - OCI
3 f4) Actuació en patis. 3f 4 - OCI
3 f5) Restauració o reparació de murs perimetrals. 3f 5 - OCI
3 g) Instal·lació d'elements identificadors de locals: cartells, tendals i altres previstos en les ordenances. 3g - OCI
3 h) Construcció de tancaments de solar. 3h - OCI
3 i) Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comuns. 3i - OCI
3 j) Grues de construcció que no afectin la via pública. 3j - OCI
3 k) Instal·lació de muntacàrregues de construcció que no afectin la via pública. 3k - OCI
3 l) Obres necessàries per a les instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions a l'edifici. 3l - OCI
3 m1) Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via pública. 3m 1 - OCI
3 m2) Tancaments de protecció d'obra que s'ajustin a les condicions generals. 3m 2 - OCI
3 m3) Bastides, ponts penjants i similars, que no s'ajustin a les condicions generals, amb ocupació de la via pública. 3m 3 - OCI
3 m4) Tancaments de protecció d'obra que no s'ajustin a les condicions generals, amb ocupació de la via pública. 3m 4 - OCI
3 n1) Execució de pous i sondejos, previs a altres llicències d'obres. 3n 1 - OCI
3 n2) Instal·lació de barraques provisionals d'obres prèvies a altres llicències d'obres. 3n 2 - OCI
3 o) Treballs d'anivellament que no alterin més d'1 m les cotes naturals. 3o - OCI

 

Normativa  

 
Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost


Nom i Cognoms *
Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

Assumpte
| *camps obligatoris

Notícies

Problemes al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Els últims dies s’han produït problemes en els serveis informàtics municipals que han afectat a la disponibilitat de diversos tràmits.No caldrà l'Informe Urbanístic Previ per llicències d'obres

Addient segueix prestant els seus serveis d'emissió d'IITs mentre l'Ajuntament de Barcelona deixa de prestar temporalments els serveis IUP (Informes Urbanístics Previs).Consultes i sol·licituds d'obres a través del mòbil

A l'APP del MobileId actualment hi ha disponibles dos tràmits de l’àmbit d’Obres: Consulta prèvia i Consulta d’estat.Consultes i sol·licituds d'expedients d'obres a través del mòbil

Consultes i sol·licitutds d'obres a través del mòbil.Ajudes 2015 per Rehabilitació

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona.Simulador d'activitats i guia eLlicencies d'obres

Guia de canvis del portal de tràmits d'obres de l'ajuntament de Barcelona a partir d'avui 4 de Desembre.Informe Previ Patrimoni al Portal de Tràmits Ajuntament de Bcn

Ja no s'aplica: Sol·licitud telemàtica de l'Informe Previ de Patrimoni al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.Part de la taxa de tramitació del IIT s'haurà de pagar a Addient.

Prevista modificació d'Ordenança Fiscal que modificarà la forma d'aplicar les taxes a aplicar als tràmits del (IIT), havent d'abonar-se abans de l'inici de la tramitació a partir del 15 d'octubre.Addient homologada com Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de BCN

ADD ha obtingut la condició d'Entitat Col·laboradora (EC) de l'Ajuntament de Barcelona.