Addient

EC ENTITAT COL·LABORADORA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Obra Menor Tipus I, OCD

Es regeixen pel règim de Comunicat diferit, i són les que s'indiquen en l'Art. 3.3 de la ORPIMO:

Descripció Actuació OCD Codi Actuació
2 a) Reforma o rehabilitació de l'edifici que afecti parcialment l'estructura, sense canvi de l'ús principal. 2a - OCD
2 b) Consolidació de l'edifici amb intervenció parcial en l'estructura. 2b - OCD
2 c) Demolició d'edificis. 2c - OCD
2 d) Obres per a la instal·lació d'ascensor en l'interior de l'edifici. 2d - OCD
2 e) Construccions auxiliars de menys de 15 m2 d'acord amb l'Art.253.1 de les NNUU. 2e - OCD
2 f) Obres de reforma interior de locals per instal·lar activitats sotmeses a alguna limitació imposada en plans urbanístics sobre regulació d'usos o activitats. 2f - OCD
2 g) Obres de reforma interior en dos o més habitatges d'un edifici. 2g - OCD
2 h) Obres de divisió de locals (entitats sense ús d'habitatge) en planta baixa. 2h - OCD
2 i) Instal·lació de marquesines. 2i - OCD
2 j) Instal·lació de grues de construcció a la via pública. 2j - OCD
2 k) Instal·lació de muntacàrregues de construcció a la via pública. 2k - OCD
2 l) Obres, incloses les actuacions en façana, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no subjectes a obra major, excepte les obres de conservació o reparació menor. 2l - OCD
2 m) Obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats d'interès nacional (A) o interès local (B). 2m - OCD
2 n) Construcció o actuació en murs perimetrals en parcel·les en edificació aïllada. 2n - OCD
2 o) Actuacions en jardins i solars que impliquin tala d'arbrat. 2o - OCD

 

Normativa  

 
Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost


Nom i Cognoms *
Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

Assumpte
| *camps obligatoris

Notícies

Problemes al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Els últims dies s’han produït problemes en els serveis informàtics municipals que han afectat a la disponibilitat de diversos tràmits.No caldrà l'Informe Urbanístic Previ per llicències d'obres

Addient segueix prestant els seus serveis d'emissió d'IITs mentre l'Ajuntament de Barcelona deixa de prestar temporalments els serveis IUP (Informes Urbanístics Previs).Consultes i sol·licituds d'obres a través del mòbil

A l'APP del MobileId actualment hi ha disponibles dos tràmits de l’àmbit d’Obres: Consulta prèvia i Consulta d’estat.Consultes i sol·licituds d'expedients d'obres a través del mòbil

Consultes i sol·licitutds d'obres a través del mòbil.Ajudes 2015 per Rehabilitació

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona.Simulador d'activitats i guia eLlicencies d'obres

Guia de canvis del portal de tràmits d'obres de l'ajuntament de Barcelona a partir d'avui 4 de Desembre.Informe Previ Patrimoni al Portal de Tràmits Ajuntament de Bcn

Ja no s'aplica: Sol·licitud telemàtica de l'Informe Previ de Patrimoni al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.Part de la taxa de tramitació del IIT s'haurà de pagar a Addient.

Prevista modificació d'Ordenança Fiscal que modificarà la forma d'aplicar les taxes a aplicar als tràmits del (IIT), havent d'abonar-se abans de l'inici de la tramitació a partir del 15 d'octubre.Addient homologada com Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de BCN

ADD ha obtingut la condició d'Entitat Col·laboradora (EC) de l'Ajuntament de Barcelona.