Addient

EC ENTITAT COL·LABORADORA
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Obra Major, OMA

Es regeixen pel règim de llicència, i són les que s'indiquen en l'Art. 3.2 de la ORPIMO:

Descripció Actuació OMA Codi Actuació
1 a) Construcció i edificació de nova planta. 1a - OMA
1 b1.1) Gran rehabilitació amb increment de volum o sostre edificable i canvi d'ús principal de l'edifici. 1b 1.1 -OMA
1 b1.2) Gran rehabilitació amb increment de volum o sostre edificable, poden augmentar el n° d'habitatges o unitats funcionals. 1b 1.2 -OMA
1 b1.3) Gran rehabilitació sense increment de volum o sostre edificable amb canvi de l'ús principal de l'edifici. 1b 1.3 -OMA
1 b1.4) Gran rehabilitació sense increment de volum o sostre edificable ni canvi de l'ús principal de l'edifici, podent augmentar el n° d'habitatges o unitats funcionals. 1b 1.4 -OMA
1 b2) Substitució de l'edifici, encara que es mantingui la façana o algun element estructural. 1b 2- OMA
1 c) Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global a l'edifici. 1c - OMA
1 d) Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o en l'estructura de l'edifici. 1d - OMA
1 e) Reforma o rehabilitació amb modificació de l'ús principal de l'edifici. 1e - OMA
1 f) Obres que comportin la creació de nous habitatges. 1f - OMA
1 g) Consolidació, reforma, rehabilitació, actuacions sobre façanes d'edificis catalogats. 1g - OMA
1 h) Obres per a la instal·lació d'ascensors en exterior de l'edifici. 1h - OMA
1 i) Demolició parcial d'edificis catalogats d'interès nacional (A) o interès local (B); demolició total o parcial d'edificis urbanísticament protegits (C), edificis urbanísticament considerats de nivell D i d'edificis integrats en conjunts protegits. 1i - OMA
1 j) Construccions prefabricades. 1j - OMA
1 k) Moviments de terres (buidat, excavacions i rebaixos, anivellacions). 1k - OMA
1 l) Obres d'urbanització en terrenys privats d'ús públic. 1l - OMA
1 m) Obertura, modificació i pavimentació de camins. 1m - OMA
1 n) Construcció de piscines i les seves edificacions auxiliars. 1n - OMA

 

Normativa  

 
Envia'ns la teva consulta o sol·licitud de pressupost


Nom i Cognoms *
Telèfon de contacte *

Correu electrònic *

Assumpte
| *camps obligatoris

Notícies

Problemes al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Els últims dies s’han produït problemes en els serveis informàtics municipals que han afectat a la disponibilitat de diversos tràmits.No caldrà l'Informe Urbanístic Previ per llicències d'obres

Addient segueix prestant els seus serveis d'emissió d'IITs mentre l'Ajuntament de Barcelona deixa de prestar temporalments els serveis IUP (Informes Urbanístics Previs).Consultes i sol·licituds d'obres a través del mòbil

A l'APP del MobileId actualment hi ha disponibles dos tràmits de l’àmbit d’Obres: Consulta prèvia i Consulta d’estat.Consultes i sol·licituds d'expedients d'obres a través del mòbil

Consultes i sol·licitutds d'obres a través del mòbil.Ajudes 2015 per Rehabilitació

Oberta la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona.Simulador d'activitats i guia eLlicencies d'obres

Guia de canvis del portal de tràmits d'obres de l'ajuntament de Barcelona a partir d'avui 4 de Desembre.Informe Previ Patrimoni al Portal de Tràmits Ajuntament de Bcn

Ja no s'aplica: Sol·licitud telemàtica de l'Informe Previ de Patrimoni al Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.Part de la taxa de tramitació del IIT s'haurà de pagar a Addient.

Prevista modificació d'Ordenança Fiscal que modificarà la forma d'aplicar les taxes a aplicar als tràmits del (IIT), havent d'abonar-se abans de l'inici de la tramitació a partir del 15 d'octubre.Addient homologada com Entitat Col·laboradora de l'Ajuntament de BCN

ADD ha obtingut la condició d'Entitat Col·laboradora (EC) de l'Ajuntament de Barcelona.